جلسه هم اندیشی روسای دانشگاه های جامع علمی کاربردی منطقه ۵ در واحد استانی کردستان برگزار شد

۲۲ آبان ۱۳۹۸ | ۱۳:۲۹ کد : ۴۷۰۶۲ اخبار
جلسه هم اندیشی روسای دانشگاه های جامع علمی کاربردی منطقه ۵ با حضور دانشگاه های علمی کاربردی استان لرستان، ایلام و کرمانشاه به میزبانی دانشگاه علمی کاربردی استان کردستان روز چهارشنبه ۲۲ آبان ۹۸ در سالن کنفرانس برگزار شد.
جلسه هم اندیشی روسای دانشگاه های جامع علمی کاربردی منطقه ۵ در واحد استانی کردستان برگزار شد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علمی کاربردی استان کردستان؛ به منظور بررسی دغدغه ها و مشکلات آموزشی موجود در مراکز آموزش علمی کاربردی همچنین بحث و تبادل نظر در خصوص رفع آنها، جلسه هم اندیشی روسای دانشگاه های جامع علمی کاربردی منطقه 5 با حضور آقایان دکتر تیمور جوادی ریاست واحداستانی کردستان به عنوان میزبان جلسه، دکتر اسفندیارمحمدی ریاست واحد استانی ایلام ،دکترمزدک ملک شاهی ریاست واحداستانی کرمانشاه و دکتر سعید فرح بخش ریاست واحد استانی لرستان در سالن کنفرانس واحد استانی کردستان برگزار شد.

 دکتر تیمور جوادی رئیس دانشگاه علمی کاربردی استان کردستان ضمن خیرمقدم به روسای دانشگاه های جامع علمی کاربردی منطقه 5 عنوان کرد: به منظور هماهنگی و تبادل نظر در خصوص مشکلات آموزشی و دغدغه های مراکز علمی کاربردی  مناطق و استان ها جلسات هم اندیشی برگزار می شود تا با برنامه ریزی و مصوبات این جلسات تصمیماتی در جهت رفع مشکلات گرفته شود.

رئیس دانشگاه علمی کاربردی استان کردستان با تاکید بر تشکیل منظم جلسات هم اندیشی مناطق افزود: بحث این جلسه در حول چند محور مورد بررسی قرار می گیرد که عبارت است از مشکلات مربوط به مراکز علمی کاربردی منحل شده ، پذیرش مهر ماه 98 و جزئیات تکمیل ظرفیت و ارائه راهکار و پیشنهادات  برای ستاد مرکزی دانشگاه در راستای احکام مناطق و ارائه گزارش  در جلسات سراسری روسای واحد های استانی .

تیمور جوادی در ادامه خاطر نشان کرد: واحد های استانی منطقه 5 در خصوص کیفی بخشی به آزمون های مهارتی، هماهنگی نظارت در چارچوب دستورالعمل ها ، ظرفیت سازی برای آموزش های مهارتی، ایجاد هماهنگی در خصوص ارتباط با صنعت و بازار کار ، شناسایی پتانسیل واحد های استانی منطقه 5 جهت میزبانی برخی از برنامه های فرهنگی دانشگاه و همفکری در جهت ارتباطات بین المللی و دیپلماسی آموزشی اقداماتی انجام تا گزارشی منسجم و هماهنگ  برای ارائه به ستاد دانشگاه ارائه گردد.

درادامه هریک از روسای واحد استانی و کارشناسان و معاونین آموزشی منطقه 5 جداگانه در خصوص دغدغه های آموزشی مراکز علمی کاربردی تحت نظارت خود و اقدامات انجام شده در جهت رفع و بهبود آن بیان نموده و پیشنهاداتی برای تعیین تکلیف مراکز معین و اتمام امورات فارغ التحصیلی دانشجویان برخی از مراکز منحل شده ارائه دادند و در همین راستا خواستار تدوین برنامه مدون از طریق ستاد شدند تا واحد های استانی با هماهنگی و یکپارچگی بیشتر امورات آموزشی را در این خصوص انجام دهند.


نظر شما :