مرکز آموزش علمی کاربردی صنایع دستی کردستان

مرکز آموزش علمی کاربردی صنایع دستی کردستان

اطلاعات کالبدی مرکز

1100متر مربع

مساحت کل

400متر مربع

مساحت زیربنا

3طبقه

تعداد طبقات

8کلاس

تعداد کلاس های آموزشی

شامل دو اتاق و مجموعا به مساحت 60 مترمربع

واحد آموزش

یک کتابخانه با حدود1200جلد کتاب تخصصی و عمومی

 کتابخانه

یک کارگاه معماری ونقاشی با مساحت 100 مترمربع

 کارگاه‌ها

یک سایت کامپیوتر با مساحت 50 متر مربع

 سایت

 ریاست حراست واحد مالی واداری واحد امور فرهنگی- مرکز بسیج مرکز کپی و چاپ نمازخانه آبدارخانه

سایر فضاها

 

 

 

 

 

اطلاعات رشته های فعال مرکز

کارشناسی

کاردانی

امور فرهنگی

امور دفتری

روابط عمومی

روابط عمومی

گردشگری

گردشگری

معماری بیرونی

معماری شهری

گرافیک

 

نقاشی

 

تعداد پرسنل، مدرسان و دانشجویان  مرکز

 

6نفر

تعداد پرسنل مرکز

67نفر

تعداد مدرسان

340

تعداد دانشجویان فعال

2500نفر

تعداد فارغ التحصیلان تا بهمن 96