مرکز آموزش علمی کاربردی قوه قضاییه کردستان

مرکز آموزش علمی کاربردی قوه قضاییه کردستان

مرکز آموزش علمی کاربردی قوه قضاییه کردستان


درسال 1391 با تدوین اساسنامه موسسه آموزش عالی علمی-کاربردی شهید قدوسی  وابسته به قوه قضائیه و اخذ مجوز از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گامی بزرگ در توسعه وگسترش مرکز آموزش علمی- کاربردی دادگستری استان کردستان و سایر مراکز علمی-کابردی دادگستری وابسته به موسسه آموزش عالی قوه قضائیه برداشته شد. در حال حاضر این مرکز با فضای فیزیکی به مساحت 2600 متر مربع و زیربنای 1800 متر مربع و 14 کلاس آموزشی در دو مقطع کاردانی و کارشناسی دانشجو می پذیرد.پذیرش در مقطع کاردانی برای رشته های علوم ثبتی، شوراهای حل اختلاف، ضابطین قضایی، خدمات قضایی و ارشاد ومعاضدت قضایی می باشد و در مقطع کارشناسی برای رشته های حقوق ثبتی،ارشاد در امور مدنی،ارشاد در امور کیفری، حقوق ورزشی و حقوق بیمه می باشد. این مرکز  دارای 596 دانشجوی مشغول به تحصیل می باشد که خود حاکی از سهم مهم این مرکز در گسترش دانش حقوقی در استان کردستان است.  ر سال گذشته  تعداد 216 نفر دانشجو از این مرکز علمی فارغ التحصیل شده اند.