آشنایی با دانشگاه علمی کاربردی واحد استانی کردستان

معرفی اجمالی واحد استان کردستان

واحد استانی دانشگاه جامع علمی کاربردی در سال 1382 در استان کردستان با هدف توسعه نظام آموزش مهارت و فناوری تاسیس گردید. آموزشهای مهارتی و کاربردی شامل آموزش هایی است که با هدف ارتقاء و انتقال دانش کار و فناوری ، به هنگام کردن مهارت های شغلی وافزایش مستمر و فزاینده بهره وری در تمامی سطوح تحصیلی مهارت و فناوری و با استفاده از ظرفیت های آموزشی محیط کار به صورت آموزش های رسمی و آموزش های تکمیلی بین سطوح تحصیلی طراحی و اجرا می شود.  

در این راستا 20 مرکز آموزش علمی کاربردی تحت  نظارت این واحد استانی در 166 کد رشته محل در رشته های کاردانی فنی و کاردانی حرفه ای و 86 کد رشته محل در رشته های کارشناسی حرفه ای و مهندسی فناوری فعالیت می نمایند. واحد استانی به عنوان ستاد اداری دانشگاه در استان وظایف خود را در حوزه­های مختلف بشرح ذیل بانجام می رساند:

حوزه خدمات آموزشی و دانشجویی واحد استانی:

در این حوزه بر اساس مقررات ، خدمات آموزشی نظیر ثبت نام دانشجویان جدید الورود ، انتخاب واحدهای درسی و پودمانها ، تغییر رشته ، نقل و انتقال و .... برای دانشجویان عزیز ارائه می شود. همچنین تسهیلاتی چون وام شهریه ، شرکت در جشنواره­های ورزشی ، خدمات مشاوره و.... به عنوان خدمات دانشجوئی ارائه می شود.

حوزه نظارت و ارزیابی:

نظارت براجرای قوانین ، مقررات و آیین نامه های آموزشی ، فرهنگی ، مالی و دانشجوئی دانشگاه در مراکز آموزشی و ارزیابی عملکرد مراکز علمی کاربردی براساس استاندارد های آموزشی و رتبه بندی آنها و همچنین بازدید های ادواری و سرزده از مراکز و برگزاری جلسات هماهنگی روسای مراکز از وظایف حوزه نظارت و ارزیابی واحد استانی می باشد.

حوزه فرهنگی اجتماعی:

با توجه به اهمیت ارتقاء سطح فرهنگی دانشجویان و مقابله با ناهنجاریهای فرهنگی و اجتماعی فعالیتهای ذیل در این حوزه صورت می گیرد:

برگزاری نماز جماعت در مراکز آموزشی

دیدار با خانواده معظم شاهد و ایثارگر

بررسی و صدور احکام شورای انضباطی دانشگاه

برگزاری مسابقات ورزشی و شرکت در المپیاد ورزشی دانشگاه

تجلیل از کارکنان و دانشجویان برتر در زمینه های فرهنگی و هنری

برگزاری مراسم های مختلف ملی و مذهبی در طول سال

برگزاری شورای فرهنگی دانشگاه

حوزه پژوهش و فناوری :

در این حوزه جهت آشنا نمودن دانشجویان با محیط کار و کارآفرینی فعالیتهائی از قبیل برگزاری نمایشگاه اشتغال و توسعه کارآفرینی ، برگزاری کارگاه های اموزشی کارآفرینی با موضوعات کسب و کار ،خلاقیت و کارآفرینی  و نیز برگزاری دوره های کلینیک اشتغال و مشاوره کارآفرینی صورت می گیرد. شناسائی ظرفیتها و پتانسیلهای استان به منظور ارائه دوره­های مهارتی از وظایف دیگر این حوزه می باشد.

حوزه مدرسان:

امور مدرسان مسئولیت بررسی صلاحیتهای علمی و عمومی متقاضیان تدریس در مراکز آموزشی علمی کاربردی را داشته و برای واجدین شرایط تدریس ID  کارت (کد مدرسی) صادر می نماید. متقاضیان جدیدی که قصد همکاری با دانشگاه علمی کاربردی را دارند بایستی به یکی از مراکز آموزشی تحت نظارت واحد استانی مراجعه نمایند. شایان ذکر است که بالغ بر 700 نفر مدرس با مراکز مختلف آموزش علمی کاربردی همکاری دارند.

حوزه دانش آموختگان :

فعالیت این واحد شامل صدور تاییدیه تحصیلی برای ادارات و دانشگاه های درخواست کننده ، صدور گواهینامه موقت و پیگیری ارسال مدارک و صدور دانشنامه از سازمان مرکزی دانشگاه برای دانشجویان می باشد. تا سال 1390 کلیه پرونده های دانشجویان جهت صدور مدرک به ستاد مرکزی دانشگاه ارسال و بعد از ماه ها انتظار گواهینامه صادر و به استان ارسال می گردید اما از سال 1390 به بعد اختیارات صدور دانشنامه به واحد استانی تفیض شد این امرموجب تسریع در صدور گواهینامه موقت پایان تحصیلات شد و تا کنون بیش از ده هزار مدرک در مقاطع مختلف صادر و تحویل دانش آموختگان گردیده است .

تعداد بازدید:۴۳۶