مراکز دانشگاه جامع علمی کاربردی استان کردستان

نمایش ۱ تا ۴ مورد از کل ۴ مورد.
ردیفنام مرکزآدرس مرکزشماره مرکزوبسایت
1سندج1سنسیسیبس65656
2قروهسیبسیبسیب64654
3دیواندرهسیبسیبسیب6486544
4غلی آبادسیبسیبسیب34535345
آخرین ویرایش۲۸ آذر ۱۳۹۶