پرسش‌های متداول

بدون پیش دانشگاهی میشه تو علمی کاربردی درس خوند؟

بله. برای ورود به دانشگاه جامع علمی کاربردی تنها دیپلم(نظری، فنی و حرفه ای و کاردانش) نیاز است.

نیروی انتظامی، مدرک دانشگاه علمی کاربردی را قبول دارد؟

نیروی انتظامی و علمی کاربردی با همکاری و مشارکت هم، مرکز علمی کاربردی فرماندهی انتظامی را تاسیس کرده اند. روند تاسیس، اخذ مجوز ها، تدوین چارچوب سرفصل های درسی و ... زیر نظر دانشگاه علمی کاربردی و وزارت علوم صورت می گیرد. اگر مدرک علمی کاربردی مورد قبول نبود، نیروی انتظامی متقاضی تاسیس مرکز دانشگاهی با این دانشگاه نشده بود.

آیا مدرک دانشگاه علمی کاربردی معتبر است؟

مدارک دانشگاه جامع علمی کاربردی به موجب مصوبه مهرماه سال یکهزار و سیصد و هفتاد و یک شورای گسترش آموزش عالی(وزارت علوم) صادر می شود و تمامی مدارک تحصیلی، چارت های درسی، سرفصل دروس و ... زیر نظر وزارت علوم تدوین می شود.

سپاه، مدرک علمی کاربردی را قبول ندارد؟

سپاه و علمی کاربردی با همکاری و مشارکت هم، مرکز علمی کاربردی امام حسین(ع) را تاسیس کرده اند. روند تاسیس، اخذ مجوز ها، تدوین چارچوب سرفصل های درسی و ... زیر نظر دانشگاه علمی کاربردی و وزارت علوم صورت می گیرد. اگر مدرک علمی کاربردی مورد قبول نبود، سپاه متقاضی تاسیس مرکز دانشگاهی با این دانشگاه نشده بود.