Aryanic
دیدار و تجلیل از خانواده دانشجوی شهید مرکز علمی کاربردی امام حسین (ع) سنندج
دیدار و تجلیل از خانواده دانشجوی شهید مرکز علمی کاربردی امام حسین (ع) سنندج
1395/4/22
حضور دانشگاه علمی کاربردی واحد استان کردستان در راهپیمایی با شکوه روز قدس 95
حضور دانشگاه علمی کاربردی واحد استان کردستان در راهپیمایی با شکوه روز قدس 95
1395/4/12
بیانیه دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استان کردستان درخصوص شهادت دانشجوی مرکز علمی کاربردی بازرگانی سنندج وچند شهید گلگون کفن دیگر
بیانیه دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استان کردستان درخصوص شهادت دانشجوی مرکز علمی کاربردی بازرگانی سنندج وچند شهید گلگون کفن دیگر
1395/4/9
  • جشنواره ایده های برتر
  • فراخوان دانشجوی نمونه
  • کردستان
  • ازدواج دانشجویی
  • نور مبین
  • سیره نبوی در طب