Aryanic
بازدید سرزده سرپرست واحد استانی از مرکز علمی کاربردی قروه
بازدید سرزده سرپرست واحد استانی از مرکز علمی کاربردی قروه
1395/3/29
دیدار و تجلیل سرپرست واحد استانی کردستان از خانواده دانشجوی شهید مرکز امام حسین (ع)
دیدار و تجلیل سرپرست واحد استانی کردستان از خانواده دانشجوی شهید مرکز امام حسین (ع)
1395/3/26
دومین جلسه شورای تخصصی دانشجویی واحد استانی کردستان برگزار گردید.
دومین جلسه شورای تخصصی دانشجویی واحد استانی کردستان
1395/3/17
  • فراخوان دانشجوی نمونه
  • کردستان
  • ازدواج دانشجویی
  • نور مبین
  • سیره نبوی در طب
  • فراخوان های جذب و پذیرش